Skupština društva

2024

2023

Odluke Glavne skupštine 12-06-2023.pdf 

Glavna skupština 12-06-2023 prijava i punomoć.docx

 

Poziv Glavna skupština 12-06-2023.pdf  

2022 

 

Glavna skupština 30-06-2022 materijali 2.pdf  

 
 
 

Glavna skupština rezultati glasanja 31-03-2022.pdf 

Odluke Glavne skupštine 31-03-2022.pdf 

Glavna skupština rezultati glasanja 25-03-2022.pdf 

Odluke Glavne skupštine 25-03-2022.pdf

Glavna skupština 31-03-2022 materijali.pdf

Glavna skupština 31-03-2022 prijava i punomoć.docx

Poziv Glavna skupština 31-03-2022.pdf

Glavna skupština 25-03-2022 prijava i punomoć.docx

Poziv Glavna skupština 25-03-2022.pdf

2021

Rezultati glasovanja Glavne skupštine 06-2021.pdf

Odluke Glavne skupštine 06-2021.pdf

Obavljeni nadzor NO 2020 materijal za GS 06-2021.pdf

Punomoć Glavna skupština 06-2021.pdf

Prijava Glavna skupština 06-2021.pdf

Poziv Glavna skupština 06-2021.pdf

Odluke Glavne skupštine 04-2021.pdf 

Glavna skupština 04-2021 materijali CV NO.pdf 

Poziv Glavna skupština 04-2021.pdf

2020

Odluke Glavne skupštine 07-2020.pdf​ 

Poziv Glavna skupština 07-2020.pdf 

2019

Odluke Glavne skupštine 10-2019.pdf

Poziv Glavna skupština 10-2019.pdf

Odluke Glavne skupštine 2019.pdf

Protuprijedlog pozivu na Glavnu skupštinu 2019.pdf

Poziv Glavna skupština 2019.pdf 

Odluke izvanredne Glavne skupštine 2019.pdf

Poziv izvanredna Glavna skupština 2019.pdf 

2018 

Odluke izvanredne Glavne skupštine 2018.pdf

Poziv izvanredna Glavna skupština 2018.pdf

Odluke Glavne skupštine 2018.pdf

Dopuna dnevnog reda Glavna skupština 2018.pdf

Poziv Glavna skupština 2018.pdf

2017

Odluke Glavne skupštine 2017.pdf

Poziv Glavna skupština 2017.pdf  

2016

Odluke glavne skupštine 2016.pdf

Materijali za Glavnu skupštinu 2016.pdf

Poziv Glavna skupština 2016.pdf

2015

Odluke Glavne skupštine 2015

Materijali za Glavnu skupštinu 2015.pdf

Poziv Glavna skupština 2015.pdf

 
vrh stranice