Uprava i Nadzorni odbor

UPRAVA

Predsjednik Uprave - direktor Društva:
Eugen Paić-Karega

Član Uprave - direktor Društva:

Tvrtko Zlopaša

 

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić

Tel: +385 1 2411 111
E-mail: [email protected]
 
Povezani dokumenti: 
 

NADZORNI ODBOR

Gordan Kolak 
predsjednik Nadzornog odbora
 
Josip Jurčević
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 
Josip Lasić
član Nadzornog odbora
 
Božidar Poldrugač
član Nadzornog odbora
 
Damir Spudić
član Nadzornog odbora
 
Pavao Vujnovac
član Nadzornog odbora
   
Dražen Buljić
član Nadzornog odbora 
 
Povezani dokumenti:
vrh stranice