Uprava i Nadzorni odbor

URED UPRAVE
Predsjednik Uprave - direktor Društva:

Tomislav Rosandić
Članovi Uprave - direktori Društva:
Tomislav Đurić
Ivan Kurobasa
Đuro Tatalović

Voditelj ureda Uprave: Martina Lončarić Levanić

Tel: +385 1 2411 111; +385 1 2459 700
E-mail: [email protected]

Tel: +385 1 24 59 708
E-mail: [email protected]

NADZORNI ODBOR

Željko Perić 
predsjednik Nadzornog odbora

Hrvoje Markovinović
član Nadzornog odbora

Toni Đikić
član Nadzornog odbora

Dinko Novoselec
član Nadzornog odbora

Gordan Kuvek
član Nadzornog odbora

Vladimir Maoduš
član Nadzornog odbora
 
Rajko Pavelić
član Nadzornog odbora
vrh stranice