Vijesti

Zahtjev za produljenje roka valjanosti ponude društva Konsolidator

Zagreb, 27. kolovoza 2013.g. - tvrtka Dalekovod d.d. uputila je društvu Kosolidator d.o.o., u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o., a u ime i za račun Nexus FGS-a, otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, dopis sa zamolbom za produljenje roka važenja Obvezujuće ponude za dokapitalizaciju sa 31.08.2013. na 30.09.2013. godine“.

Uprava Dalekovoda zatečena odlukom Trgovačkog suda

Povodom Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu kojim se otkazuje ročište u postupku predstečajne nagodbe za društvo Dalekovod d.d. Uprava Društva neugodno je iznenađena tom odlukom koju smatra neshvatljivom, posebice imajući u vidu da je spis na rješavanju na Trgovačkom sudu od 26. travnja 2013.g. ''Nadali smo se da ćemo napokon privesti kraju višemjesečne napore oko zaključenja ovog postupka koji je izuzetno važan za dugoročni opstanak i ozdravljenje kompanije. Dalekovod će poduzeti sve pravne korake koji su nam na raspolaganju.'' - poručuje Uprava Društva.

Odluke Glavne skupštine

Ovim putem obaviještavamo sve dioničae i ostalu javnost da su izglasane sve predložene odluke iz Poziva na Glavnu skupštinu društva Dalekovod.d.d. koja je održana 22.srpnja 2013.g.
Zapisnik ćemo dostaviti čim bude dostupan.

Odgovor društva Konsolidator udruzi malih dioničara Dalekovodaš

U prilogu dostavljamo dopis društva Konsolidator d.o.o. Udruzi Dalekovodaš i malim dioničarima na pitanja postavljena 12.srpnja 2013.g. vezana za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Dalekovod d.d. Zagreb i tumačenje pojedinih prijedloga odluka iz dnevnog reda Glavne skupštine koja će se održat 22.srpnja 2013.g.
vrh stranice