Vijesti

Informacija o Rješenju Ustavnog suda

Zagreb, 27. kolovoza 2013.g. – Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio Rješenje kojim se ukida rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 66. Stpn-7/13 od 22. srpnja 2013. o zastajanju s postupkom u predmetu broj: Stpn-7/13 (Dalekovod d.d.) te se nalaže njegovo bezodložno nastavljanje.

Zahtjev za produljenje roka valjanosti ponude društva Konsolidator

Zagreb, 27. kolovoza 2013.g. - tvrtka Dalekovod d.d. uputila je društvu Kosolidator d.o.o., u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o., a u ime i za račun Nexus FGS-a, otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom, dopis sa zamolbom za produljenje roka važenja Obvezujuće ponude za dokapitalizaciju sa 31.08.2013. na 30.09.2013. godine“.

Uprava Dalekovoda zatečena odlukom Trgovačkog suda

Povodom Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu kojim se otkazuje ročište u postupku predstečajne nagodbe za društvo Dalekovod d.d. Uprava Društva neugodno je iznenađena tom odlukom koju smatra neshvatljivom, posebice imajući u vidu da je spis na rješavanju na Trgovačkom sudu od 26. travnja 2013.g. ''Nadali smo se da ćemo napokon privesti kraju višemjesečne napore oko zaključenja ovog postupka koji je izuzetno važan za dugoročni opstanak i ozdravljenje kompanije. Dalekovod će poduzeti sve pravne korake koji su nam na raspolaganju.'' - poručuje Uprava Društva.
vrh stranice