Novi posao i s Hrvatskim cestama

Dalekovod potpisao ugovor vrijedan 36.433.167,99 kn (s PDV-om)
Dalekovod d.d. Zagreb kao izvoditelj, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopio je s naručiteljem Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, ugovor ukupne vrijednosti 36.433.167,99 kuna (s PDV-om) i to za izvođenje radova na elektroenergetskom napajanju, izgradnji cestovne i tunelske rasvjete te opremanju i ventilaciji tunela Burlica koji će se sastojati od dvije tunelske cijevi duljine (L=730 m) kroz koje će se odvijati jednosmjeran promet. Očekuje se da bi radovi trebali započeti početkom veljače 2012. i trajati 6 mjeseci.

Sklapanje ovog ugovora uslijedilo je nakon što su u lipnju i listopadu potpisanadva ugovora između istih strana i to za izvođenje radova na telekomunikacijama, vatrodojavi (vatrozaštiti) tunela, sustavu daljinskog vođenja i upravljanja ukupne vrijednosti 11.019.054,65 kuna (s PDV-om), kao i za izvođenje radova na prometnoj opremi i signalizaciji ukupne vrijednosti 28.823.148,28 kuna (s PDV-om).

Riječ je o radovima na opremanju državne ceste D8 na dionici Sveti Kuzam – Križišće koja jestrateški vrlo važna kao dio jadransko-jonskog cestovnog pravca i čija će izgradnja znatno doprinijeti smanjenju prometnih gužvi na tom području, te u smjeru otoka Krka. Potpisom ovog ugovora započinje realizacija svih ugovorenih radova na opremanju ove državne ceste ukupne vrijednosti 76.275.370,92 kuna (s PDV-om).
vrh stranice