Prijava stjecanja vlastitih dionica

25.05.2016.

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Dalekovod d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, izvješćuje javnost da je stekao ukupno 3.973 vlastitih dionica što predstavlja 0,00016 % temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja ukupni broj trezorskih dionica iznosi 56.637 što predstavlja 0,0023 % temeljnog kapitala Društva. Stjecanje dionica izvršeno je 23. svibnja 2016. godine. Stečeno je 984 dionice po cijeni od 12,29 kn po komadu te 2989 dionica po cijeni od 12,30 kn po komadu.
vrh stranice