Prijava stjecanja vlastitih dionica

20.05.2016.

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Dalekovod d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, izvješćuje javnost da je stekao ukupno 5.558 vlastitih dionica što predstavlja 0,00022 % temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja ukupni broj trezorskih dionica iznosi 52.664 što predstavlja 0,0021 % temeljnog kapitala Društva. Stjecanje dionica izvršeno je 18. svibnja 2016. godine. Dionice su stečene po cijeni od 12,00 kn po komadu.
vrh stranice