Predsjednik Uprave Dalekovoda d.d. g. Luka Miličić primio je nagradu Grada Zagreba

Predsjednik Uprave Dalekovoda d.d. g. Luka Miličić primio je nagradu Grada Zagreba za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u gospodarstvu. Odluku je jednoglasno prihvatio Odbor za javna priznanja Gradske skupštine...

O nagradi:

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Postupak za dodjelu Nagrade Grada Zagreba pokreće, svake godine, Odbor Gradske skupštine za javna priznanja raspisivanjem javnog natječaja. Natječaj se objavljuje u dnevnim novinama koje odredi Odbor.

Nagrada Grada Zagreba.pdf (320 KB)

vrh stranice