Obavijest o održanoj 32. sjednici Nadzornog odbora društva Dalekovod d.d.

Poštovani,

Nadzorni odbor društva Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: “Društvo”) obavještava vas da se danas 27.05.2013. održala 32. sjednica Nadzornog odbora na kojoj se nastavila rasprava o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. u ime Konsolidator d.o.o. društva u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
Također je dogovoreno da će se dana 03.06.2013. godine u 13 sati održati zajednička sjednica Uprave društva i Nadzornog odbora (33. sjednica), a na kojoj će se raspravljati o odluci Uprave društva da se sazove izvanredna Glavna skupština društva sa sljedećim dnevnim redom:
  1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine
    1. Verifikacija prijava, punomoći i utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala i popis prisutnih dioničara
    2. Potvrda da je Izvanredna Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati
  2. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
  3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica ulozima u novcu i pravima; odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu dionica i odluke o odobrenju stjecateljima dionica da mogu steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
  4. Donošenje odluke o davanju odobrenja upravi Društva da u roku od 5 godina od upisa odluke poveća temeljni kapital ulozima u novcu za iznos do 60 milijuna kuna, izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 10 kuna, uz isključenje prava prvenstva dioničara koji su stekli dionice Društva uplatom u novcu sukladno točki 3. ovog dnevnog reda
  5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
  6. Primanje na znanje tijek postupka predstečajne nagodbe nad Društvom te prava i obveza iz predložene predstečajne Nagodbe.
Na sjednici će zajednički Uprava društva i Nadzorni odbor utvrditi prijedloge odluka o kojima će odlučivati izvanredna Glavna skupština (Ad-2,Ad-3,Ad-4,Ad-5).
vrh stranice