Obavijest sa 33. sjednice Nadzornog odbora

Obavijest Uprave o održanoj sjednici Uprave Društva i Nadzornog odbora sa 33. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: “Društvo”)
Poštovani,

Uprava Društva na danas održanoj sjednici, a koja je prethodila zajedničkoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora, donijela je zaključak da se danas neće donijeti odluka o datumu sazivanja Izvanredne skupštine Društva kao ni utvrđivanju prijedloga odluka koje bi trebale biti predmet odlučivanja te Skupštine, a obzirom da se:
  1. očekuju revidirana financijska izvješća za 2012. godinu i time su stvoreni uvjeti za održavanje Glavne skupštine Društva
  2. i da je Uprava Društva tijekom današnjega dana zatražila i dobila produljenje roka važenja obvezujuće ponude za dokapitalizaciju od strane društva Konsolidator d.o.o. koja sada važi do 31.07.2013. godine.
Zbog ovih razloga namjera je Uprave Društva da se sazove Redovna glavna skupština Društva, koja će osim već prethodno najavljenih točaka dnevnog reda sadržavati i točke dnevnog reda koje se nastavno u tekstu navode, a sukladno tome i odgovarajuće prijedloge odluka, a o čemu će se konačna odluka donijeti na sjednici Uprave Društva koja će se održati dana 10.06.2013. godine. Datumu održavanja Redovne glavne skupštine, utvrdit će se i uskladiti sa rokom važenja obvezujuće ponude Konsolidatora d.o.o. (kako bi se Skupština održala u roku u kojem ponuda i važi).

U skladu sa prethodnom obavijesti (o održavanju 33. sjednice Nadzornog odbora) i gore navedenim, Nadzorni odbor društva Dalekovod d.d., obavještava vas da je danas, 03.06.2013. održana 33. sjednica Nadzornog odbora uz prisustvo Uprave Društva (zajednička sjednica).

Na prijedlog Uprave Društva, te nakon rasprave, a zbog gore navedenih razloga, koji se još jednom ponavljaju, dakle, da Uprava Društva:
  1. očekuje revidirana financijska izvješća za 2012. godinu i time su stvoreni uvjeti za održavanje Glavne skupštine Društva
  2. i da je Uprava Društva tijekom današnjega dana zatražila i dobila produljenje roka ponude za dokapitalizaciju od strane društva Konsolidator d.o.o. koja sada vrijedi do 31.07.2013. godine.
  3. će se umjesto Izvanredne glavne skupštine održati Redovna glavna skupština Društva te da će se sukladno tome, osim već najavljenih točaka dnevnog reda, dnevni red Nadzornog odbora nadopuniti i točkama dnevnog reda relevantnim za Redovnu glavnu skupštinu te da
  4. još nije utvrđen datum održavanja Redovne glavne skupštine, a koji datum će se uskladiti sa rokom važenja obvezujuće ponude Konsolidatora d.o.o. (kako bi se Skupština održala u roku u kojem ponuda i važi);
Nadzorni odbor donio je zaključak da sa odgađa donošenje odluka po već prije najavljenom dnevnom redu te da će se po istom dnevnom redu odlučivati na 34. sjednici Nadzornog odbora koja se najavljuje za 10.06.2013. godine u 10 sati uz uvjet prethodno od strane Uprave Društva utvrđenog datum održavanja Redovne glavne skupštine. S time da će navedeni dnevni red Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva biti izmijenjen i to u smislu točke 1 i 1b dnevnog reda gdje se mijenja riječ „Izvanredna skupština“ u „Glavnu skupštinu“ Društva. Nadalje, dnevni red biti će dopunjen sa novim točkama dnevnog reda relevantnim za Glavnu skupštinu Društva, a u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva i to: godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu: a) (ne)konsolidirana revidirana godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, b) izvješće revizora Društva, c) izvješća Uprave o stanju u Društvu, d) izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva; odluka o pokriću gubitka za 2012. godinu, davanje razrješnice članovima članova Uprave Društva za 2012. godinu; davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2012. godinu te izbor revizora Društva za 2013. godinu.
vrh stranice