Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Dana 29. travnja 2011. godine održati će se sjednica Uprave i Nadzornog odbora Dalekovod d.d., na kojoj će se, između ostaloga, raspravljati, utvrđivati, donositi odluke i utvrđivati prijedlozi odluka za Godišnju skupštinu Društva o:
  • konsolidiranim i nekosolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2010. godinu,
  • izvješću i mišljenju revizora Društva,
  • izvješću Uprave o stanju Društva s posebnim osvrtom na poduzete aktivnosti vezano uz program restrukturiranja,
  • izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
  • rasporedu dobiti,
  • odobrenom temeljnom kapitalu Društva,
  • izmjenama i dopunama Statuta Društva,
  • sazivanju Glavne skupštine Društva,
  • te planu poslovanja Društva za razdoblje 2011. do 2013. godine.

Društvo će sukladno pozitivnim propisima pravovremeno dostaviti obavijest o donesenim odlukama.

Dalekovod d.d.
vrh stranice