Pristup informacijama

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Dalekovod Grupa omogućava ostvarivanje prava na informacije o Vašim osobnim podacima koje se nalaze u našim sustavima.
Zahtjev za pristup informacijama možete podnijeti na sljedeće načine:
• osobno na adresi Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb
• pisanim putem na adresu: Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, 10 000 Zagreb
• na e-mail: [email protected]

Zahtjev za zaštitu prava treba biti razumljiv, potpun i vlastoručno potpisan zajedno sa Izjavom ispitanika.

Link: Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
vrh stranice