Generell informasjon

Laboratoriet ble anlagt i 1963 og har siden da jobbet med utviklings- og forskningsprosjekter. Dalekovod Laboratoriet er en uavhengig organisasjonsenhet, underlagt ekstern, uavhengig revisjon. Ansatte ved Dalekovod Laboratoriet er kvalifisert i forhold til gjeldende normer og krav.
Dalekovod Laboratoriet for elektromekaniske og kjemiske tester ble akkreditert av Kroatisk akrediteringsorganisasjon i samsvar med gjeldende normer HRN EN ISO/IEC 17025:2007, autorisasjonsnummer: 1051/05 for testmetoder i samsvar med normer:
HRN EN 61284:2008
BS 3288: Part1:1997
HRN N. F2.010:1979
HRN EN ISO 6892-1:2010
HRN EN ISO 148-1:2012
HRN EN ISO 898-1:2013
HRN EN ISO 898-2:2012
HRN EN ISO 6506-1:2008
HRN EN ISO 6507-1:2008
HRN EN ISO 6508-1:2008
HRN EN ISO 2178:1999
HRN EN ISO 1460:2000
HRN EN ISO 1461:2010
HRN C. A6.021:1966
HRN C. A6.020:1966
ASTM A 90/A90M - 13
HRN EN 50413:2012/A1:2013
HRN EN 61786-1:2014
HRN EN 62110:2012
HRN EN 61566:2001
HRN EN 50492:2012/A1:2014
HRN EN 50383:2012/Ispr.1:2013
Tester:
Visuelle og dimensjonale tester for oppheng- og skjøtingsutstyr for kraftlinjer, transformatorstasjoner i andre typer kraftverk.
Mekaniske tester for oppheng- og skjøtingsutstyr for kraftlinjer, transformatorstasjoner i andre typer kraftverk.
Elektriske tester for oppheng- og skjøtingsutstyr for kraftlinjer, transformatorstasjoner i andre typer kraftverk
Aldringstester for oppheng- og skjøtingsutstyr for kraftlinjer, transformatorstasjoner i andre typer kraftverk
Kjemiske, magnetiske og andre kvalitetstester og legeringstykkelse
Tester av mekaniske egenskaper og hardhet av metallet
Mekaniske tester av master og andre metallkonstruksjoner
Måling av deformerte produkter og konstruksjoner ved hjelp av tensiometriske metoder
Mekaniske og elektriske tester og utstyr til jernbane
Hardhetstester av gummi
Testing av skruer og muttere
Testing av kjemiske sammensetninger av svarte og fargede metaller
Kvalitetstesting av sveising ved ultralydtesting (UT), magnetpulvertesting (MT), penetranttesting (PT)
vibrasjonsmålinger og testing av dempingsenheter
Måling og beregning av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt
Måling og beregning av høyfrekvente elektriske og magnetiske felt
Kontroll av teknologiske sveising- og støpingsprosesser
Testing, kontroll og fylling av brannslukkingsapparater
Testing av strekk kraner
Trykkfasthetstesting av betong
Lydvolum testing
Testing av belysning
Testing og inspeksjon av arbeidsmiljøet
Testing og inspeksjon av maskiner og utstyr
Utenom akkreditering fra HAA, Dalekovod Laboratoriet er i overholdelse av følgende standarder og forskrifter:
HRN EN ISO/IEC 17025
HRN EN 45004
HRN EN 45011
HRN EN 45012
Forskrift om særlige betingelser for installasjon og bruk av radiokanaler NN 45/12 i
Forskrift om beskyttelse mot elektromagnetiske felt NN 146/14
Den aktuelle avgjørelsen fra Helsedepartementet i Kroatia og autorisasjonssertifikat fra den kroatiske reguleringsvirksomhet (Hakom) for måling av høyfrekvente elektromagnetiske felt i frekvensområdet fra 75 MHz til 2,5 GHz og beregning av høyfrekvente elektromagnetiske felt i frekvensområdet fra 100 kHz til 300 GHz
Testing, inspeksjon, opplæring og tjenester innen helse og sikkerhet på arbeidsplassen:
I samsvar med Arbeidsmiljøloven (Lovdata nr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04) og forskrift om Testing av arbeidsmiljø, maskiner og utstyr med høy risiko (Lovdata nr. 114/02, 131/02 og 126/03) Dalekovod Laboratoriet utfører:
Testing og inspeksjon av arbeidsmiljøet:
Testing av nivået på lyskvalitet
Måling av støynivå, oktavbåndanalyse
Måling av relativ luftfuktighet
Måling av luftsirkulasjon hastighet
Måling av lufttemperaturen i arbeidsmiljøet
Måling av fysiske og kjemiske farer
Testing og inspeksjon av maskiner og utstyr:
Visuell inspeksjon - stabilitet, tilgang, plassering, korrekthet av kommando, kontroll og signal enheter, verneinnretninger og elektriske installasjoner - Beskyttelse mot direkte kontakt med deler under spenning
Testing av beskyttelse mot indirekte berøring
Opplæring av ansatte:
Våre profesjonelle ansatte utfører:
Opplæring av ansatte i vernesikkerhet
Opplæring i gjennomføring av forebyggende tiltak for brannvern, brannslukking og redning av mennesker og eiendom truet av brannen.
Andre tjenester:
Utarbeidelse av generelle handlingsplaner - regler for yrkesmessig sikkerhet og brannvern
Utarbeidelse av planer for anordning av byggeplass og varsling av relevant kontrollinstans
Utvikling av retningslinjer for spesifikke arbeidsprosesser
Internkontroll innen helse og sikkerhet
Føre adekvat protokoll
Aktiviteter knyttet til arbeidsskader
Muligheten til å tilby komplette tjenester i å håndtere vernesikkerhet og brannvern på bakgrunn av kontrakten
Gir ekspertuttalelser og råd
Dalekovod Laboratoriet har profesjonelle og erfarne medarbeidere som stadig videreutvikler sin kunnskap og gir ekspertløsninger i de ovennevnte områder.
Til toppen