Odgovor na upit o postojanju novih/promijenjenih cjenovno osjetljivih informacija

23.06.2020.

Poštovani,

Prema našim saznanjima, Sukladno čl. 261. Pravila Zagrebačke burze, nisu nam poznate nikakve nove okolnosti ili činjenice, a koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a ne proizlaze iz informacija koje su već ranije u objavama dostavljene Burzi.


S poštovanjem,

DALEKOVOD D.D.
vrh stranice