Obavijest o odbijenim tužbama malih dioničara

11.05.2023.

Obavijest o odbijenim tužbama za pobijanje odluka Glavne Skupštine Društva od 30.06.2021. godine od strane Trgovačkog suda u sudskim postupcima P-1277/2021 i P-1296/2021
Nastavno na ranije objave u razdoblju od 17.08.2021. godine do 14.02.2022. godine na temu tužba manjinskih dioničara radi pobijanja odluka Glavne skupštine društva Dalekovod, d.d. (nadalje: Društvo) održane 30.06.2021. godine, obavještava se javnost da je Trgovački sud u Zagrebu prvostupanjskim presudama odbio u cijelosti tužbene zahtjeve tužitelja u sudskim postupcima koji se vode pod poslovnim brojevima P-1277/2021 i P-1296/2021 uz obvezu za nadoknadnom parničnog troška Društvu kao tuženiku.
vrh stranice