Istraživanje i razvoj

 
Tvrtka Dalekovod je u 2017 započela nekoliko aktivnosti istraživanja i razvoja što je rezultiralo trima glavnim razvojno-istraživačkim projektima.
Ove aktivnosti i projekti su fokusirani na područje implementacije informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pri izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture što rezultira i glavnim primjenama u područjima kao što su Pametni Gradovi i Napredne elektroenergetske mreže.
Sva 3 razvojno-istraživačka projekta su prijavljena na natječaj na istraživanje, razvoj i inovacije u okviru natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i agencije HAMAG BICRO. Predmetni natječaj izašao je pod registarskim brojem KK.01.2.1.01 te pod nazivom “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”. Predmetni natječaj bio je financiran od strane Europskih strukturnih investicijskih fondova u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Prijavljeni projekti su prikazani u sljedećoj tablici:
 
 

Prijavitelj:

Dalekovod d.d. Zagreb

Dalekovod d.d. Zagreb i partner Ubique d.o.o.

Dalekovod d.d. Zagreb

Referentna oznaka

KK.01.2.1.01.0035.

KK.01.2.1.01.0083.

KK.01.2.1.01.0087.

Ukupna vrijednost projekta

1.269.649,63 HRK

2.044.016,78 HRK

2.024.557,79 HRK

EU sufinanciranje projekta

303.817,92 HRK

909.729,76 HRK

488.607,44 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.12.2016. – 01.04.2018.

01.05.2017. – 01.03.2019.

01.04.2017. – 31.05.2018.

Kratki opis projekta

Projekt eksperimentalnog razvoja kojim se operaterima vlasnicima i koncesionarima javne rasvjete želi ponuditi usluga revitalizacije i nadogradnje infrastrukture primjenom rješenja koje se sastoji od ugradnje energetski učinkovitijih rasvjetnih tijela, WiFi pristupnih točaka i senzorskih uređaja umreženih u jedinstvenu cjelinu.

 

Projekt eksperimentalnog razvoja kojim se operaterima infrastrukture želi ponuditi usluga digitalizacije i praćenja imovine primjenom rješenja koje se sastoji od ugrađenih senzorskih uređaja umreženih u softversku aplikaciju Sensorstage.

 

Projekt eksperimentalnog razvoja kojim se operaterima prijenosnog elektroenergetskog sustava želi ponuditi usluga nadzora prijenosnih elektroenergetskih sustava primjenom rješenja koje se sastoji od ugrađenih PMU uređaja umreženih u softversku aplikaciju PDC Wizard sustava.

 

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj projekta je razvoj rješenja u području digitalizacije gradske i municipalne infrastrukture te diverzifikacija poslovanja i rast prihoda u području gradske i municipalne infrastrukture.

 

Cilj projekta je razvoj rješenja u području digitalizacije infrastrukture te diverzifikacija poslovanja i rast prihoda u području elektroenergetske, telekomunikacijske i ostale infrastrukture.

 

Cilj projekta je razvoj rješenja u području naprednih elektroenergetskih mreža (Smart Grid) te diverzifikacija poslovanja i rast prihoda u području elektroenergetske infrastrukture.

 

 
U okviru ovih aktivnosti, ostvarene su brojne suradnje s različitima malim i srednjim poduzećima (MSP) kao i sa lokalnim sveučilištima i institutima, ali jednako tako i sa start-up zajednicom što je u konačnici dovelo do brojnih primjena novih, inovativnih i naprednih tehnoloških rješenja na postojeće proizvode i usluge grupacije Dalekovod.
Tijekom 2017. za razvojni projekt referentne oznake KK.01.2.1.01.0035. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 28.12.2017.
Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte referentnih oznaka KK.01.2.1.01.0083. i KK.01.2.1.01.0087. potpisani su u svibnju 2018, a puna komercijalizacija ovih novih proizvoda i usluga očekuje se tijekom 2019.
 
Više informacija potražite na web adresi www.strukturnifondovi.hr ili nas izravno kontaktirajte:
 
Mario Klarić, pomoćnik predsjednika uprave, [email protected] 
 
vrh stranice