Vijesti

Obavijest o potvrdi rješenja

08.03.2016.

Zagreb, 8. ožujka 2016. – Županijski sud u Zagrebu je povodom žalbi Dalekovod d.d. a u svezi ovršnog postupka pokrenutog 2012. godine od strane Podravska banka d.d., Koprivnica donio rješenja kojima se odbijaju žalbe Dalekovod d.d. te se potvrđuju rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu kojima se određuje provedba ovršnog postupka sukladno rješenju o ovrsi broj Ovrpl-13071/12.

Ponuda hrvatskog konzorcija ponovno najpovoljnija

25.02.2016.

Zagreb, 25. veljače 2016. – Tvrtka Dalekovod d.d. sudjelovala je, kao član zajednice ponuditelja, u postupku javne nabave radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (Evidencijski broj nabave 14-EU/15-JP).

Poništena odluka o odabiru

30.01.2016.

Zagreb, 29. siječnja 2016. - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je rješenje o poništenju odluke o odabiru vezane uz predmet nabave: rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, naručitelja HŽ-Infrastruktura d.o.o., Zagreb. 

Prijava stjecanja vlastitih dionica

05.01.2016.

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Dalekovod d.d. sa sjedištem
u Zagrebu, Marijana Čavića 4, izvješćuje javnost da je stekao ukupno 3.172 vlastite dionice što predstavlja 0,00013 % temeljnog kapitala Društva.
vrh stranice