Program zbrinjavanja viška radnika

Uprava društva Dalekovod d.d. je nakon prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem, Sindikalnim povjerenikom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, dostavila Program zbrinjavanja viška radnika Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Program zbrinjavanja viška radnika bit će obuhvaćeno 63 radnika u društvu Dalekovod d.d.

Tijekom izrade Programa vodilo se računa o rasporedu radnika na druge poslove /odjele ili unutar Dalekovod grupe u okviru njihove stručne spreme.

Programom zbrinjavanja radnicima koji imaju najmanje dvije godine neprekidnog staža u Dalekovodu ostvaruju pravo na otpremninu u skladu s odredbama Pravilnika o radu te odredbama Kolektivnog ugovora društva Dalekovod d.d. u iznosu jedne polovine prosječne mjesečne plaće isplaćene radniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.

"Zahvalni smo svim radnicima na godinama njihovog radnog vijeka koje su proveli u Dalekovodu, no zbrinjavanje viška radnika dio je neodgodivog procesa provođenja promjena koje su nužne kako bi se stvorili uvjeti za održivo i dugoročno poslovanje Dalekovoda na domaćem i inozemnom tržištu. Dalekovod je od početka poslovanja prolazio kroz različite faze razvoja, a trenutno je pred nama proces ozdravljenja kompanije u kojem moramo provesti promjene kako bi osigurali stabilnu budućnost kompanije." - rekao je predsjednik Uprave Dalekovoda g. Matjaž Gorjup.
vrh stranice