Prijava stjecanja vlastitih dionica

05.01.2016.

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Dalekovod d.d. sa sjedištem
u Zagrebu, Marijana Čavića 4, izvješćuje javnost da je stekao ukupno 3.172 vlastite dionice što predstavlja 0,00013 % temeljnog kapitala Društva.
Nakon ovog stjecanja ukupni broj trezorskih dionica iznosi 47.106 što predstavlja 0,0019 % temeljnog kapitala Društva. Stjecanje dionica izvršeno je 30. prosinca 2015. godine. Dionice su stečene po cijeni od 13,60 kn po komadu.

Dalekovod d.d.
vrh stranice