PC Financije, računovodstvo i kontroling

POSLOVNU CJELINU FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I KONTROLING čine sljedeći organizacijski dijelovi:
  • Sektor za računovodstvo i kontroling
  • Služba za poslove riznice
Organizacijski dio Sektor za računovodstvo i kontroling sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:
  • Odjel za projektni kontroling
  • Služba za poslove računovodstva
  • Služba za kontroling i planiranje Grupe
vrh stranice