Ovlaštenje za Dalekovod – Laboratorij za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata

Dalekovod-Laboratorij je od 25.02.2009. god., prema ovlasnici Ministarstva Unutarnjih Poslova Broj: 511-01-208-UP/I-831/5-09-1/8 ovlašten u skladu sa NN 58/93, NN 25/94, 103/96 i 130/7 za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata...
a) proizvođača:   - Pastor tvornica vatrogasnih aparata d.o.o., Rakitje, Novačka cesta 2,
- Pastor inženjering d.d., Rakitje, Novačka cesta 2,
- Izoltermika-Florijan d.o.o., Osijek, Krstova 37,
- IV-ER KVC d.o.o, Karlovac, Banija 161,
- MG - Rijeka d.o.o., Rijeka, Kačjak b.b.,
- Vatroservis d.o.o., Split, Varaždinska 53,
- ZOP-Tehnološke usluge d.o.o., Zagreb, Gračanske Dužice 42.
b) uvoznika:   - Zaštita i sigurnost, Zagreb, Matije Ivanića 20,
- Ziegler d.o.o.,Zagreb, Rakitnica 2.
vrh stranice