Odluke NO Dalekovoda

Temeljem odredbe članka 18c). Statuta društva Dalekovod d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4 (dalje u tekstu: "Društvo"), a u vezi s člankom 325. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne Novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), Nadzorni odbor Društva, na svojoj sjednici koja je održana u Zagrebu, dana 27. svibnja 2011. godine donosi sljedeću...
vrh stranice