Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

01.04.2016.

Zagreb, 1. travnja 2016. – Tvrtka Dalekovod d.d. je dana 01.04.2016. zaprimila obavijest da je je PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B pao ispod praga od 5% glasačkih prava u izdavatelju dionica DALEKOVOD d.d.

Sukladno odredbi članka 413. Zakona o tržištu kapitala proslijeđeni su nam sljedeći podaci:

1.) tvrtka, sjedište i poslovna adresa  izdavatelja dionica

DALEKOVOD d.d.,

M. Čavića 4, 10000 Zagreb

2.) podaci o pravnom subjektu koji je pao ispod  praga od 5%

PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

3.) podaci o kontroliranim društvima putem kojih pravnom subjektu pripadaju glasačka prava

/

4.) podaci o dioničaru ako je dioničar različit od pravnog subjekta

/

5.) podatak iz članka 413. stavak 2.

Pad ispod praga od 5% kod izdavatelja

6.) podatak o ispravi na temelju čega je posljedica povećanje iznad praga od 10%

Prodaja

7.) podatak o broju otpuštenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) kojim je zabilježen pad ispod  praga od 5%

Apsolutni iznos dionica: 9.533

Relativni iznos: 0,04%

8.) podatak o ukupnom broju glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) ispod kojeg se palo ispod praga od 5% za svaki izdani rod dionica s pravom glasa.

Apsolutni iznos dionica: 1.232.355

Relativni iznos: 4,99%

9.) dan kada je zabilježen pad ispod praga od 5%

17.02.2016.

vrh stranice