Dalekovod objavio pozitivne rezulate poslovanja za prva tri mjeseca 2013. godine

Dalekovod Grupa je u prvom kvartalu 2013. godine ostvarila prihode od 256 milijuna kuna te neto dobit od 10,2 milijuna kuna. Dalekovod d.d. je u istom razdoblju ostvario prihode od 172 milijuna kuna te neto dobit od 0,4 milijuna kuna.
"Unatoč tome što je poslovanje Društva u prvom kvartalu uobičajeno slabije u odnosu na ostala izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine, prvenstveno uslijed otežanih klimatskih uvjeta i posljedičnog usporavanja realizacije projekata, Dalekovod je generirao poslovne tijekove novca.

Kao jedan od važnijih događaja istaknuo bi izglasavanje nagodbe s vjerovnicima u postupku predstečajne nagodbe. Isto tako, iz izvještaja za prva tri mjeseca vidljivo je poboljšanje financijskog poslovanja što nam pokazuje da Dalekovod ide u dobrom smjeru. I dalje ćemo intenzivno raditi na daljnjem restrukturiranju kompanije i smanjenju fiksnih troškova te na internacionalizaciji poslovanja kako bismo ostvarili zacrtane rezultate."- izjavio je predsjednik Uprave Dalekovod d.d. g.Matjaž Gorjup.

Optimizam za dobru perspektivu Dalekovoda je i u činjenici da su poduzete aktivnosti Društva da se po prvi puta pozicionira i nastupi na pojedinim tržištima Zapadne Europe na kojima je proces pretkvalifikacije za izvođenje radova u tijeku ili je već završen. Uslijed snažne međunarodne aktivnosti Društva za očekivati je dobivanje značajnijih poslova u inozemstvu o čemu će Društvo pravovremeno izvještavati dioničare.

Služba za odnose s javnošću

Dalekovod d.d.
vrh stranice